Consoriana

Razvoj programske opreme, spletne in interaktivne aplikacije ter IT podpora

Kontakt

Consoriana, Mašera - Spasićeva 8, SI-1000 Ljubljana
Consoriana, d.o.o.
Mašera - Spasićeva 8
SI-1000 Ljubljana
Tel.:: +386 1 300 84 94
Elektronski naslov
development@consoriana.com
Podatki o podjetju
Družba je vpisana pri: Okrožnem sodišču v Ljubljani
št. vpisa: 1/40642/00
ID za DDV: SI 59879084